wtorek, 21 czerwca 2016

Blogging returns. Bitcoin forecasting

Long story short - as seen on upper chart - bitcoin market is overheated and there will be substantial downfall maybe up to 550-600$ level on short term but due to halving price will rise above 1000$ in 2017

czwartek, 22 października 2015

Blog reactivation

I dedided to reactivate blog and write all content in english and translate remaining polish posts. Keep tight and wait for serious analysys and detailed writing about topics. I am moving to posthaven thou

środa, 6 sierpnia 2014

Hiperbitcoinizacja

Demonetyzacja wywołana bitcoinem

Ten artykuł jest o tym w jaki sposób zadziała hiperbitcoinizacja ( analogicznie do hiperinflacji ), która doprowadzi do użycia bitcoina jako globalnej waluty. Waluty krajowe (fiat currency) będą szybko tracić na wartości podczas gdy bitcoin będzie je zastępować. Pojawia się pytanie kiedy coś takiego może się wydarzyć i jak można opisać je za pomocą wiedzy ekonomicznej. 


Porównanie do hiperinflacji

Historia: 


Dla porównania aktualne dane dotyczące M1 bitcoina.

Demonetyzacja odnosi się do procesu w którym ludzie zaprzestają używać pewnego dobra jako waluty (currency) i opisuje proces w którym rząd zwiększa poziom inflacji waluty.
Hiperbitcoinizacja jest procesem zastępowania walut fiat walutami opartymi np. na mocy obliczeniowej lub konsensusie sieci. W przypadku obu zdarzeń wartość ceny wyrażone w walucie fiat będą rosnąć wykładniczo  do czasu w którym waluta przestanie być środkiem płatniczym.

Istnieją dwie zasadnicze różnice między hiperinflacją i hiperbitcoinizacją. Pierwsza: waluta przestaje być wymienialna na inne waluty podczas gdy konkurencją jest ograniczony zbiór innych krajowych walut, podczas gdy hiperbitcoinizacja zajdzie z powodu konkurencji z bitcoinem. 
Podczas hiperinflacji rząd zwiększa podaż pieniądza aby sprostać oczekiwaniom inflacyjnym. Demonetyzacja wiąże się z destruktywnym wpływem na gospodarkę. Hiperbitcoinizacja nie musi być związana z zmianą podaży innej waluty. 
Podczas gdy rząd przyzwyczaja się do zwiększania podaży pieniądza ludzie planują biorąc pod uwagę że inflacja będzie na wysokim poziomie. Z tego powodu rząd musi jeszcze bardziej zwiększyć podaż pieniądza ( samo spełniająca się przepowiednia). 
Hiperinflacja zachodzi gdy nieustanny wzrost podaży pieniądza blokuje powstanie stanu równowagi. 
Hiperbitcoinizacja jest dobrowolnym procesem przejścia z podrzędnej waluty do waluty która jest lepsza, proces ten nie będzie zachodzić z powodu jednej decyzji banku centralnego lecz będzie wynikał z serii indywidualnych akcji przejścia na bitcoin. 
Akceptacja bitcoina - przewidywania
Bazując na tych dwóch różnicach przewiduje dwie kwestie dotyczące hiperbitcoinizacji. 
  1. Hiperbitcoinzacja zajdzie szybciej niż hiperinflacja. Rząd ma ograniczone możliwości zapobiegania wpływu bitcoina do kraju.   
  2.  Hiperbitcoinizacja nie wpłynie na gospodarkę tak niszcząco jak hiperinflacja. Bitcoin będzie po prostu lepszą walutą niż waluta krajowa i bardziej przewidywalną.  Z powodu przewidywalnej podaży w czasie ( w bitcoinie jest ona z góry określona) przedsiębiorcy mogą podejmować decyzje w oparciu o dane na które nie ma wpływu rząd. 
Hiperbitcoinizacja będzie początkowo trudna do zrozumienia. Podczas gdy proces dobiegnie końca nikt nie będzie w stanie sobie wyobrazić jak można było trwać w poprzednim systemie. 


Bitcoinbody

Przetłumaczona i rozwinięta wersja: http://nakamotoinstitute.org/blog/hyperbitcoinization/
Creative Commons CC BY-SA 4.0

Test

Najlepsze